Lucrezia Borgia by Gaetano Donizetti

Browse 1-3 of 3 Available Recordings