Christian Christiansen

There are 11 Christian Christiansen recordings available.

Select a specific Composer or Label or browse recordings by Formats & Featured below

or

Labels

Formats & Featured

WORKS ALBUMS
TITLE/COMPOSER
LABEL
Overture
Aa ja, aa ja, ja, ja!
Forst kommer, fael og fus
Herre! I staar saa stum!
Er der nogen hjemme?
Kan I vaere rolige?
Det Satans Spind!
Hr. Leonard, Herrens tilkommende Svoger
Her er jeg, Husbond!
I dette Land,hvor Solskin er saa kummerlight beskaaret
Det skal aldrig ske!
Prelude
Hov, Vaegter! klokken er slagen otte!
Mellem Kande, Krus og Potte
Ha-a-a! Ha-a-a! Ha!
Af Sted! Af Sted!
Herre! Herre! Kom kun frem!
Men Herre, se! Som Venus steg af havet
Hor et Ord, Kavaler!
Luk op! Luk op!
Porten er aaben, borte er Hoben
Se saa! Se saa! Nu er jeg ret bered
Gaa af Vejen! Gaa af Vejen!
Giv Lyd, Gotfolk, at vi kan hore Tonen!
At slig er Ungersvend i sin Tale
Ulignelige Pige
Min sode Balsambosse!
Hanedansen. Dance of the Cockerels
O kom, min Ven!
Ak, Hr. Magister!
Gjor Plads! Gjor Plads!
Hvor Bacchus er, maa Mars og Venus vaere
Du er min Ven, Kom lad os drikke Dus!
Tramtrara! Tramtrara!
Kehraus! Kehraus! Dans ud! Dans ud! Dans ud!
Act I: Overture
Act I: Det var sig humleranken (Upwards crept the tendrils) (Aase)
Act I: Ah! Bliv mig fra livet, Jorgen! (Ah! Let me go, Jorgen!) (Aase, Rane)
Act I: Ha, Rane. Du vil jage pa egen hand! (Ho, Rane! You have hunted alone all day!) (King Erik, Aase, Rane)
Act I: Du lader vente pa dig, vakre pige! (You kept me waiting, pretty maid!) (King Erik, Aase)
Act I: Op alle mand! (Up on your feet, everyone!) (Young men, Maids)
Act I: Jeg kan mig slet ikke kjende (I hardly recognise myself) (Aase, King Erik, Rane)
Act I: Vel modt, marsk Stig! (Welcome, Marshal Stig!) (King Erik, Marshal, Ingeborg, Aase, Rane, Courtiers)
Act I: Aldrig sa jeg slig en due (A dove like this I have never seen before) (King Erik, Ingeborg)
Act I: Det var sig jomfru Svanelil (The maiden Svanelil to church) (Rane, Courtiers)
Act I: Kun pa hende kongen stirrer (The King has eyes for her alone now) (Aase, Ingeborg, King Erik)
Act I: Stolte riddere, skjonne fruer! (Proud knights, beautiful ladies!) (Rane, Courtiers, Aase)
Act I: I din sans ... (I shall steel myself) (King Erik, Aase)
Act I: Se, hvor himlens skyer rode (See how the clouds have reddened) (King Erik, Ingeborg, Rane, Courtiers)
Act II: Den frue sidder pa borgen (My lady sits in the castle) (Maids, Ingeborg)
Act II: Der sprang hans sorte ganger! (That is his black charger) (Ingeborg, Marshal's men)
Act II: Hvor er fru Ingeborg? (Where is Lady Ingeborg?) (Marshal, Ingeborg)
Act II: Til tings! (To the Council!) (The People, Count Jacob and Retinue, Jens Grand and Retinue)
Act II: For tinget saetes (Before the Council sits) (Herald, Jens Grand, King Erik, Marshal)
Act II: Jeg skjotter ej om kongens gods og guld! (I have no time for royal gifts or gold!) (Marshal, Count Jakob, Rane, King Erik, Jens Grand, People ...)
Act III: Sa lover I at lokke ham i baghold? (Do you promise to lure him to the ambush?) (Marshall, Rane, Conspirators)
Act III: En herlig blomsterkost af Danmarks adel! (The flower of Denmark's chivalry!) (Rane, Marshal, Jens Grand, Count Jakob, Arved Bengtse
Act III: Nu er min sjael et flammehav (My soul is a sea of fire) (Ingeborg)
Act III: Staerkt det gar mod ufredstide (War is fast approaching) (Marshall, Ingeborg)
Act III: Til hest, til hest (To horse! To horse!) (Huntsmen, Rane, King Erik)
Act IV: Et praegtigt ildsted! (A splendid place for a fire!) (Arved Bengtsen, Count Jacob)
Act IV: Ingeborg, min sjael, mit hjerte! (Ingeborg, my soul, my heart!) (Marshal)
Act IV: Nej, ingen ojnes! (No, nobody in sight!) (Arved Bengtsen, Count Jakob, Conspirators, Marshal)
Act IV: Et udbraendt bal (The ashes of a fire) (King Erik, Rane)
Act IV: For hvert et vindpust lovet falder (Leaves fall with every wind now) (Aase)
Act IV: Jeg beder for hver en vejfarende sjael (I pray for all wandering souls) (Aase)
Act IV: Favre, sode jomfrumode (Lovely, sweet maiden tryst) (King Erik, Aase)
Act IV: Hvor er hun? (Where is she?) (King Erik, Rane)
Act IV: Ve! De red samme vej som munkene (Alas! They rode the same way as the monks) (Aase)
Act IV: Her kan vi overnatte, herre (Here we can spend the night, sire) (Rane, King Erik, Ingeborg's Ghost)
Act IV: Stat op, kong Erik (Arise, King Erik) (Marshall, Rane, King Erik, Conspirators)
Act IV: Ve! Dankongen i sit blod! (Alas! The King lies in his blood!) (Huntsmen, Peasants, Aase, Monks)
Part I: Die Fruhlingslufte bringen ... (Chorus)
Part I: Johannis war gekommen ... - Wir tanzen, wir tanzen ... - Und wie sie sangen, da horen sie ... (Tenor, Chorus, Rosa)
Part I: So sangen sie, da dammert's schon ... (Tenor, Rosa) - Bin ein armes Waisenkind ... (Rosa, Martha)
Part I: Es war der Rose erster Schmerz! ... (Tenor, Rosa, Gravedigger) - Wie Blatter am Baum ... (Chorus, Alto)
Part I: Die letze Scholl' hinunter rollt ... (Tenor, Gravedigger, Rosa) - Dank, Herr, dir dort im Sternenland ... (Rosa)-
Part I: Ob sie wohl mein gedenken? ... (Chorus)
Part II: In's Haus des Totengrabers ... (Tenor, Rosa, Gravedigger) - Zwischen grunen Baumen ... (Soprano, Alto) - Von dem Greis ... (Tenor)
Part II: Bald hat das neue Tochterlein ... (Tenor)
Part II: Bist du im Wald gewandelt (Chorus)
Part II: Im Wald, gelehnt am Stamme ... (Alto)
Part II: Der Abendschlummer ... (Soprano, Alto, Forester's Son, Rosa)
Part II: O sel'ge Zeit, da in der Brust ... (Chorus)
Part II: Wer kommt am Sonntagsmorgen ... (Bass)
Part II: Ei Muhle, liebe Muhle ... (Soprano, Alto)
Part II: Was klingen denn die Horner ... (Chorus, Soprano)
Part II: Im Hause des Mullers ... (Chorus)
Part II: Und wie ein Jahr verronnen ist ... - (Tenor, Rosa)
Part II: Roslein! ... (Chorus)
Act I: Kommer han? Kommer Profeten? (Is he coming, Is the Prophet coming?) (Saul, Jonathan, Warriors, People, Priests, Abner)
Act I: Velan da! Velan! (Very well, then. Very well) (Saul, Jonathan)
Act I: Herre, tag Skjold og Vaerge ... (Lord, be our shield and defender ...) (Saul, Warriors, People)
Act I: Mod Dig, o Saul! (Against you, o Saul) (Samuel, Saul, Jonathan, Men)
Act I: Kong Saul, min Fader! (King Saul, my father!) (Jonathan, Saul, Abner)
Act I: Kunde jeg rejse mig mod Dig (Could I but raise myself against you) (Saul, Jonathan)
Act I: Jeg kommer fra Bethlehems Dale (I come from Bethlehem's valleys) (David, Saul)
Act I: Hvem bragte Dig hid (Who brought you here?) (Saul, David, Jonathan, Mikal, Abner)
Act I: Jeg har seet Dig engang for idag (I have seen you once before today) (David, Mikal)
Act II: Prelude
Act II: Glaede over Mandens arm ... (Rejoice for man's arm ... ) (David, Abner, Mikal, Bodyguard, Warriors)
Act II: Konge! Lad ikke din Sjael (King, let not your soul be downcast) (David, Mikal, Saul, Warriors)
Act II: Her er mit Svaerd! (Here is my sword!) (Saul, David, Mikal, Abner, Warriors, Chorus)
Act II: Saa I Ham, Piger, saa I min Elskede? (Did you see him, maidens?) (Mikal, Maidens)
Act II: Se! (Look!) (Young Maiden, Mikal, Maidens, Jonathan)
Act II: Halleluja! (Jonathan, Saul, David, Chorus)
Act II: Herre, jeg gaar I din Forgaard ind (Lord, I go into your courts) (David, Jonathan, Saul, Mikal, Chorus)
Act III: Se Natten, Mikal! (Look at the night, Mikal!) (Jonathan, Mikal)
Act III: Ser du ? hans Vognborg! (Do you see? His stronghold!) (David, Abisaj)
Act III: Dyb er Saul og hans krigeres sovn (Deep is Saul and his warriors' sleep) (David, Abner, Warriors, Saul, Mikal, Jonathan, Chorus)
Act III: Her saetter jeg Spydet (Here I place your spear) (David, Mikal, Jonathan, Saul)
Act III: Her, ved mit Bryst, i min Favn (Here on my breast, in my embrace) (Saul, David, Mikal, Jonathan, Abner, Chorus)
Act III: Svende, giv Agt, giv Agt! (Men, beware, beware!) (Abisaj, Saul, Chorus)
Act III: Hvor er jeg? (Where am I?) (Samuel, Abner, David, Saul)
Act III: Til Dig, o David, taler Herren, Israel's Gud (To you, O David, speaks the Lord, Israel's God) (Samuel, David, Saul, Chorus)
Act III: Ja. Han er dod. (Yes, He is dead) (Saul, Mikal, David)
Act IV: Prelude
Act IV: Hvem banker? (Who is knocking?) (Witch, Abner, Saul)
Act IV: Saul! hvi lofter Du (Why do you lift ...) (Samuel, Saul)
Act IV: Afsted, Herre Konge! (Away, my lord king) (Abner, Saul, Warriors, Chorus)
Act IV: Er Slaget forbi? (Is the battle over?) (Jonathan, Abner, Saul)
Act IV: Samuel! Samuel! Hjaelp mig at do! (Samuel! Samuel! Help me to die!) (Saul, Abner)
Act IV: Abner! svar er det Dig? (Abner! Is it you?) (David, Abner, Mikal, Chorus)
Act IV: Israels Dotre, o graeder for Saul! (Israel's daughters, O weep for Saul) (David, Abner, Mikal, Chorus)


YOU MUST BE A SUBSCRIBER TO LISTEN TO ARKIVMUSIC STREAMING.
TRY IT NOW FOR FREE!
Sign up now for two weeks of free access to the world's best classical music collection. Keep listening for only $19.95/month - thousands of classical albums for the price of one! Learn more about ArkivMusic Streaming
Already a subscriber? Sign In